more than software
Produkty

SAO

System obiektowej analizy obrazu
System Analizy Obrazu składa się z karty MetaGuard do komputera PC umożliwiającej podłączenie źródła sygnału wideo (np. kamery) oraz ze specjalistycznego oprogramowania pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.

Oprogramowanie umożliwia obserwację obrazu wideo na monitorze komputera, rejestrację obrazu na dysku z zadaną szybkością oraz analizę obrazu.

Rejestracja obrazu z kamery możliwa jest przez zadany przedział czasu (od 1 sekundy do 24 godzin) z szybkością od 1 do 25 klatek na sekundę, w zależności od wydajności komputera. Obraz zapisywany jest bez kompresji z dokładnością 24 bitów na punkt, by umożliwić później wiarygodną analizę obrazu, bez utraty informacji podczas stratnej kompresji. Zapis następuje do pliku AVI - plik taki można również odtworzyć dowolnym programem odgrywającym pliki wideo.

Analiza obrazu może być przeprowadzona na na obrazie z kamery lub z pliku filmowego. W jej skład wchodzi:

 • kalibracja obrazu,
 • korekcja obrazu,
 • analiza statystyczna,
 • analiza obiektowa.

Kalibracja obrazu ma na celu odpowiednie dostrojenie systemu, by wszystkie wyniki pomiarów podawane były w rzeczywistych jednostkach długości. Kalibrację przeprowadza się niezależnie w poziomie i w pionie by zniwelować ewentualne zniekształcenia kamery spowodowane nie idealnie kwadratowymi punktami matrycy obrazu.

Korekcja obrazu umożliwia wyregulowanie obrazu pobieranego z kamery lub z pliku filmowego pod względem jasności, kontrastu, nasycenia kolorów i ilości poziomów kolorów (głębi kolorów).

Analiza statystyczna pozwala na wyliczenie podstawowych danych statystycznych fragmentu obrazu i wykreślić histogram jasności lub jednej ze składowych kolorów wybranego fragmentu obrazu. Fragmentem obrazu może być prostokąt, wielokąt lub linia. Dla linii dodatkowo wykreślany jest przekrój obrazu.

Analiza obiektowa umożliwia wyszukiwanie obiektów na obrazie pojedynczym lub na sekwencji obrazów. Dla każdego znalezionego obiektu podawane są wszystkie jego dane: pozycja, pole powierzchni, długość, rozmiar. Dodatkowo podawana jest liczba wszystkich znalezionych obiektów, ich łączne pole powierzchni, średnie, najmniejsze i największe pole powierzchni obiektów. W przypadku sekwencji obrazów mamy możliwość śledzenia obiektów. Otrzymamy wtedy długość i prędkość każdego kroku, długość całkowitej drogi, średnią, minimalną i maksymalną długość i prędkość kroku.

Cechy

 • wierna rejestracja obrazu bez zniekształceń kompresji,
 • niezależna kalibracja w poziomie i pionie,
 • sprzętowa i programowa korekcja obrazu,
 • analiza obrazu z kamery lub z pliku filmowego,

Zastosowania

 • rejestrowanie procesów wolnozmiennych,
 • analiza obrazów z mikroskopów,
 • badania naukowe,
 • analiza ruchu obiektów,
more than software