more than software
O firmie

Profil działalno¶ci

U podstaw działalno¶ci przedsiębiorstwa Metasoft leży produkcja oprogramowania i elektroniki. Wykorzystując te dwa zasoby staramy się zaspokajać potrzeby naszych klientów w dziedzinie informatyzacji i telekomunikacji.

Nasze podstawowe produkty realizują zadania z zakresu rejestracji rozmów telefonicznych, zapisu i przetwarzania obrazu, ale i nie tylko. W naszych projektach staramy się zawsze łączyć najnowsze technologie informatyczne i osiągnięcia elektroniki w celu tworzenia funkcjonalnych i efektywnych rozwiązań.

W osiąganiu celów naszej firmy pomaga nam duża elastyczno¶ć i podążanie z duchem czasu. Dzi¶ jest to element niezbedny aby móc proponować postępowe rozwiązania teleinformatyczne.

Do¶wiadczenie

Kilkuletnia aktywno¶ć na rynku polskim oraz wielu krajów europejskich pozwala nam spoglądać na naszą działalno¶ć przez pryzmat potrzeb szerokiej rzeszy naszych klientów.

Nasze produkty są nieustannie weryfikowane przez użytkowników. Ich uwagi i sugestie są nieocenione w dążeniu do zapewnienia najwyższej jako¶ci naszych produktów i komfortu pracy klientów.

Jako¶ć i niezawodno¶ć

Niezawodno¶ć naszych produktów jest zapewniana przez wewnętrzne procedury kontroli jako¶ci. Procedury te wypracowane przez lata minimalizują ryzyko błędu na każdym etapie produkcji i gwarantują wysoką jako¶ć produktu końcowego oraz zadowolenie klienta.
more than software